Protestantse Gemeente IJlst

Beste gemeenteleden en bezoekers,
Hartelijk welkom op de site van de Protestantse Gemeente in IJlst.

Sinds 1830 wordt in onze Mauritiuskerk gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en gerouwd. Het is een plek waar u altijd welkom bent en waar veel mensen zich ook thuis voelen!

Kerk met een missie

De Protestantse Gemeente IJlst wil een open, gastvrije en oecumenisch georiënteerde kerkelijke gemeenschap zijn. De beelden van geloof, hoop en liefde staan boven op het orgel in de Mauritiuskerk. We proberen als gemeente daar ook naar te leven. We willen elkaar inspireren om in het licht van het evangelie van Christus onze weg te vinden. Die weg gaat naar binnen, naar het hart en ook weer naar buiten, de stad en de wereld in.

Levend vanuit Gods liefde willen we als Protestantse Gemeente IJlst met Woord en Daad hieraan uiting geven.

Met de informatie op deze site kunt u nader kennis maken met onze gemeente en wensen u daarbij veel leesplezier.

De kerkenraad.

Kerkdiensten:

Rooster kerkdiensten

 

Laatste nieuws

  • download (1)

24 november komt de leesclub weer bij elkaar om 19:45 in de Eehof.

oktober 23rd, 2019|0 Comments

We willen dit keer het boek  “Heb je hem weer” van Janneke Stegeman lezen.

De bijbel lezen op een manier die voor opschudding zorgt. Op zo’n manier dat niet alleen gebeurtenissen maar ook jijzelf en wat […]

Aktie voedselbank

oktober 17th, 2019|0 Comments

Aktie voedselbank

Het begint al een mooie traditie te worden!

Want ook dit jaar gaan we een actie houden voor de voedselbank in Sneek!!

Op woensdag 6 november ( dankstond) en zondag 10 november staan we weer in […]

Preekrooster 2019

september 29th, 2019|0 Comments

Klik hier voor het preekrooster:

Preekrooster 2019