Protestantse Gemeente IJlst, Samen in Woord en Daad

Beste gemeenteleden en bezoekers,
Hartelijk welkom op de site van de Protestantse Gemeente in IJlst.

Sinds 1830 wordt in onze Mauritiuskerk gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en gerouwd. Het is een plek waar u altijd welkom bent en waar veel mensen zich ook thuis voelen!

Kerk met een missie

De Protestantse Gemeente IJlst wil een open, gastvrije en oecumenisch georiënteerde kerkelijke gemeenschap zijn. De beelden van geloof, hoop en liefde staan boven op het orgel in de Mauritiuskerk. We proberen als gemeente daar ook naar te leven. We willen elkaar inspireren om in het licht van het evangelie van Christus onze weg te vinden. Die weg gaat naar binnen, naar het hart en ook weer naar buiten, de stad en de wereld in.

Levend vanuit Gods liefde willen we als Protestantse Gemeente IJlst met Woord en Daad hieraan uiting geven.

Met de informatie op deze site kunt u nader kennis maken met onze gemeente en wensen u daarbij veel leesplezier.

De kerkenraad.

Waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen

Laatste berichten

  • GetAttachmentThumbnail

Stille week

maart 27th, 2017|0 Comments

Woensdag 12 april: Meditatieve Wandeling

Start 19:30 uur in de Doopsgezinde Kerk (gezamenlijke activiteit kerken in IJlst)

Witte Donderdag 13 april:

Viering Maaltijd van de Heer, 16:30 uur Nij Ylostins, 19:30 uur Mauritiuskerk

Goede Vrijdag 14 april:

19:30 uur Mauritiuskerk

Stille […]

  • passion '17

Wie gaat mee? The Passion 2017

maart 24th, 2017|0 Comments

Wie gaat mee?

Leeuwarden vormt op 13 april 2016 het decor van The Passion. Deze grote live tv-productie wordt opgevoerd in de binnenstad.

Dat is zó dichtbij, daar moeten we natuurlijk bij zijn! Met de Jeugdraad willen […]

Waarom heeft Pasen geen vaste datum?

maart 8th, 2017|0 Comments

Waarom heeft Pasen geen vaste datum?
Pasen, een feest dat in tegenstelling tot Kerst, ieder jaar op een andere datum valt.Dit jaar is het Paasfeest op 16 april. Maar weet u hoe deze datum wordt bepaald? […]

Er is ook plaats voor jou,

Protestantse Gemeente IJlst

Contact

Impressie Mauritiuskerk IJlst

Slide background

Protestantse Gemeente IJlst

De Mauritiuskerk

Slide background
Slide background
Slide background

Reacties

Een nieuwe website voor de Protestantse Gemeente van IJlst. We zijn nog druk met de volledige inkleding van deze website maar tot zover een mooi nieuw en strak design.
Cor de Vries, Webwurk IJlst
Complimenten voor de foto’s op de nieuwe website. Het geeft een mooi en vooral warmbeeld van deze schitterende Kerk in IJlst. Wij gaan er graag heen…
Froukje