Protestantse Gemeente IJlst, Samen in Woord en Daad

Beste gemeenteleden en bezoekers,
Hartelijk welkom op de site van de Protestantse Gemeente in IJlst.

Sinds 1830 wordt in onze Mauritiuskerk gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en gerouwd. Het is een plek waar u altijd welkom bent en waar veel mensen zich ook thuis voelen!

Kerk met een missie

De Protestantse Gemeente IJlst wil een open, gastvrije en oecumenisch georiënteerde kerkelijke gemeenschap zijn. De beelden van geloof, hoop en liefde staan boven op het orgel in de Mauritiuskerk. We proberen als gemeente daar ook naar te leven. We willen elkaar inspireren om in het licht van het evangelie van Christus onze weg te vinden. Die weg gaat naar binnen, naar het hart en ook weer naar buiten, de stad en de wereld in.

Levend vanuit Gods liefde willen we als Protestantse Gemeente IJlst met Woord en Daad hieraan uiting geven.

Met de informatie op deze site kunt u nader kennis maken met onze gemeente en wensen u daarbij veel leesplezier.

De kerkenraad.

Waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen

Laatste berichten

Verhalen op zondagmiddag, 5 november

oktober 8th, 2017|0 Comments

Niet op 11 november , maar op zondagmiddag 5 november om 15.00 uur bent u van harte uitgenodigd voor een gezellige middag!  Ids Kuindersma; oud-IJlster en nu woonachtig in Oppenhuizen is voor velen welbekend. Ids schrijft heel veel […]

Filmavond, 15 oktober

oktober 8th, 2017|0 Comments

15 oktober is er weer een filmavond zoals op het programmablad staat aangegeven.
De film “As it is in heaven” wordt dan gedraaid. Ook al heb je deze film al een keer gezien; het blijft een […]

Vilten met Neeltje van der Lei, 16 november

oktober 8th, 2017|0 Comments

 
We kennen Neeltje heel goed van het bloemschikken, maar Neeltje haar creativiteit zoekt steeds weer andere uitingen.  Dat is onder andere Vilten. Vilten: van lontwol, water en zeepsop een textiel voorwerp maken is een ontspannen […]

Er is ook plaats voor jou,

Protestantse Gemeente IJlst

Contact

Impressie Mauritiuskerk IJlst

Slide background

Protestantse Gemeente IJlst

De Mauritiuskerk

Slide background
Slide background
Slide background

Reacties

Een nieuwe website voor de Protestantse Gemeente van IJlst. We zijn nog druk met de volledige inkleding van deze website maar tot zover een mooi nieuw en strak design.
Cor de Vries, Webwurk IJlst
Complimenten voor de foto’s op de nieuwe website. Het geeft een mooi en vooral warmbeeld van deze schitterende Kerk in IJlst. Wij gaan er graag heen…
Froukje