Protestantse Gemeente IJlst

Beste gemeenteleden en bezoekers,
Hartelijk welkom op de site van de Protestantse Gemeente in IJlst.

Sinds 1830 wordt in onze Mauritiuskerk gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en gerouwd. Het is een plek waar u altijd welkom bent en waar veel mensen zich ook thuis voelen!

Kerk met een missie

De Protestantse Gemeente IJlst wil een open, gastvrije en oecumenisch georiënteerde kerkelijke gemeenschap zijn. De beelden van geloof, hoop en liefde staan boven op het orgel in de Mauritiuskerk. We proberen als gemeente daar ook naar te leven. We willen elkaar inspireren om in het licht van het evangelie van Christus onze weg te vinden. Die weg gaat naar binnen, naar het hart en ook weer naar buiten, de stad en de wereld in.

Levend vanuit Gods liefde willen we als Protestantse Gemeente IJlst met Woord en Daad hieraan uiting geven.

Met de informatie op deze site kunt u nader kennis maken met onze gemeente en wensen u daarbij veel leesplezier.

De kerkenraad.

Kerkdiensten:

Rooster kerkdiensten

 

Laatste nieuws

Liturgie 31 mei

mei 30th, 2020|0 Comments

Download de liturgie voor de kerkdienst van 31 mei 2020. De dienst is te volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1866-Mauritiuskerk-IJlst/events .

Collectes in de maand juni en overzicht Kerk-Tv

mei 30th, 2020|0 Comments

Collecten
In de gezamenlijke online diensten vanuit de Mauritiuskerk is/wordt
t.e.m. de dienst van 31 mei a.s. voor noodhulp van het Rode Kruis
gecollecteerd.  Deze collectes brengen naar schatting rond de € 3.000,00 op.
Inmiddels is € 2.000,00 aan […]

  • Houd moed Heb lief

Liturgie 24 mei

mei 23rd, 2020|0 Comments

Download de liturgie voor de kerkdienst van 24 mei 2020. De dienst is te volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1866-Mauritiuskerk-IJlst/events .