Protestantse Gemeente IJlst

Beste gemeenteleden en bezoekers,
Hartelijk welkom op de site van de Protestantse Gemeente in IJlst.

Sinds 1830 wordt in onze Mauritiuskerk gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en gerouwd. Het is een plek waar u altijd welkom bent en waar veel mensen zich ook thuis voelen!

Kerk met een missie

De Protestantse Gemeente IJlst wil een open, gastvrije en oecumenisch georiënteerde kerkelijke gemeenschap zijn. De beelden van geloof, hoop en liefde staan boven op het orgel in de Mauritiuskerk. We proberen als gemeente daar ook naar te leven. We willen elkaar inspireren om in het licht van het evangelie van Christus onze weg te vinden. Die weg gaat naar binnen, naar het hart en ook weer naar buiten, de stad en de wereld in.

Levend vanuit Gods liefde willen we als Protestantse Gemeente IJlst met Woord en Daad hieraan uiting geven.

Met de informatie op deze site kunt u nader kennis maken met onze gemeente en wensen u daarbij veel leesplezier.

De kerkenraad.

Kerkdiensten:

Rooster kerkdiensten

 

Laatste nieuws

  • poster car wash 18

Carwash voor een goed doel

april 17th, 2018|0 Comments

  • download

Bijeenkomst van de leesclub in de Eehof

april 17th, 2018|0 Comments

Zondagavond 27 mei 19:45 bijeenkomst van de leesclub in de Eehof. We willen het volgende boek bespreken:
Voor het leven – de spiritualiteit van Dietrisch Bonhoeffer, van Kick Bras.
Geloven was voor Bonhoeffer geen zaak van theorie, maar van praktijk. […]

Maria lezing 17 april

april 11th, 2018|0 Comments

Dinsdag 17 april , 20.00 uur  in de Eehof , Eegracht 48
Lezing ,,Maria ” met beeld en muziek door Saskia van Lier, uit Groningen ,  godsdienstwetenschapper/kunstkenner van Christelijke kunst en  kerkgebouw.
Bekende Maria muziek,die ook veel buiten […]