Protestantse Gemeente IJlst

Beste gemeenteleden en bezoekers,
Hartelijk welkom op de site van de Protestantse Gemeente in IJlst.

Sinds 1830 wordt in onze Mauritiuskerk gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en gerouwd. Het is een plek waar u altijd welkom bent en waar veel mensen zich ook thuis voelen!

Kerk met een missie

De Protestantse Gemeente IJlst wil een open, gastvrije en oecumenisch georiënteerde kerkelijke gemeenschap zijn. De beelden van geloof, hoop en liefde staan boven op het orgel in de Mauritiuskerk. We proberen als gemeente daar ook naar te leven. We willen elkaar inspireren om in het licht van het evangelie van Christus onze weg te vinden. Die weg gaat naar binnen, naar het hart en ook weer naar buiten, de stad en de wereld in.

Levend vanuit Gods liefde willen we als Protestantse Gemeente IJlst met Woord en Daad hieraan uiting geven.

Met de informatie op deze site kunt u nader kennis maken met onze gemeente en wensen u daarbij veel leesplezier.

De kerkenraad.

Kerkdiensten:

Rooster kerkdiensten

 

Laatste nieuws

  • Bijlage 2

Paasgroetenactie, 17 en 24 maart

maart 22nd, 2019|0 Comments

Zondag 17 en 24 maart organiseert de ZWO commissie een paasgroetenactie.

De kaarten zijn bestemd voor gevangenen. Het doet hen goed een kaart te krijgen met daarop een bemoediging.

U doet toch ook mee?

Kaarten inclusief postzegel €1,-

De ZWO commissie zorgt […]

  • Bijlage 1

Vastenactie 2019, 21 april

maart 22nd, 2019|0 Comments

Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op ons leven. Maar ook hoe we met onze medemens omgaan. Doe dat dit jaar eens door de stilte te zoeken. Dat […]