Ooit is de derde collecte ingevoerd om de bijzondere diensten te financieren
In de loop der jaren is deze collecte een vast onderdeel van het collecterooster geworden .
Vanuit de diaconie is kritisch gekeken naar de 3e collecte en besloten is, na goedkeuring door de kerkenraad, terug te keren naar de oude situatie.
Dit betekent dat met ingang van 1 augustus 2018 er weer twee collectes zijn. Blijft u wel de aankondigingen in het kerkblad volgen, want er kan zo nu en dan een speciale deurcollecte zijn!
U hoeft natuurlijk niet minder te geven. Wij zouden het fijn vinden als u dezelfde bijdrage over de twee collectes wilt verdelen.

Namens de diaconie, Boukje Petrusma