Protestantse Gemeente IJlst, Financieel

 

Financiën 2017

Jaarrekening 2017 Diaconie Jaarrekening 2017 ZWO Exploitatierekening 2017 Balans 2017 Diaconie Balans 2017 PGIJ

 

Financiën 2018

 

Begroting 2018 PGIJ Begroting 2018 Diaconie Begroting 2018 ZWO Begroting 2019 PGIJ