Protestantse Gemeente IJlst

Beste gemeenteleden en bezoekers,
Hartelijk welkom op de site van de Protestantse Gemeente in IJlst.

Sinds 1830 wordt in onze Mauritiuskerk gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en gerouwd. Het is een plek waar u altijd welkom bent en waar veel mensen zich ook thuis voelen!

Kerk met een missie

De Protestantse Gemeente IJlst wil een open, gastvrije en oecumenisch georiënteerde kerkelijke gemeenschap zijn. De beelden van geloof, hoop en liefde staan boven op het orgel in de Mauritiuskerk. We proberen als gemeente daar ook naar te leven. We willen elkaar inspireren om in het licht van het evangelie van Christus onze weg te vinden. Die weg gaat naar binnen, naar het hart en ook weer naar buiten, de stad en de wereld in.

Levend vanuit Gods liefde willen we als Protestantse Gemeente IJlst met Woord en Daad hieraan uiting geven.

Met de informatie op deze site kunt u nader kennis maken met onze gemeente en we wensen u daarbij veel leesplezier.

De kerkenraad.

Kerkdiensten:

Rooster kerkdiensten

Laatste nieuws

29 dec 1e Advent

november 27th, 2020|0 Comments

De eerste zondag van Advent. De liturgie voor deze dienst leest u hieronder

Klik op ‘lees meer’ voor het vervolg.

22 nov Eeuwigheidszondag

november 19th, 2020|0 Comments

Komende zondag is de laatste zondag van dit kerkelijk jaar. We gedenken onze overledenen.
In verband met de corona-beperkingen zijn er deze dag twee kerkdiensten. De eerste begint om 09.30 uur. De tweede dienst begint om […]

15 nov

november 13th, 2020|0 Comments

De dienst op 15 november begint om 09.30 uur. Deze is te volgen via Kerkdienst Gemist of Kerkomroep. De liturgie voor deze dienst vindt u hier.