Protestantse Gemeente IJlst

Beste gemeenteleden en bezoekers,

Hartelijk welkom op de site van de Protestantse Gemeente in IJlst.

Sinds 1830 wordt in onze Mauritiuskerk gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en gerouwd. Het is een plek waar u altijd welkom bent en waar veel mensen zich ook thuis voelen!

Kerk met een missie

De Protestantse Gemeente IJlst wil een open, gastvrije en oecumenisch georiënteerdek kerkelijke gemeenschap zijn. De beelden van geloof, hoop en liefde staan boven op het orgel in de Mauritiuskerk. We proberen als gemeente daar ook naar te leven. We willen elkaar inspireren om in het licht van het evangelie van Christus onze weg te vinden. Die weg gaat naar binnen, naar het hart en ook weer naar buiten, de stad en de wereld in.
Levend vanuit Gods liefde willen we als Protestantse Gemeente IJlst met Woord en Daad hieraan uiting geven.

Met de informatie op deze site kunt u nader kennis maken met onze gemeente en we wensen u daarbij veel leesplezier.

 

Kerk, diaconie en belastingen.

Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen…

Lees
ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters

Lees 
ANBI-DOCUMENT

Diaconie

Kerkbestuur Protestantse Gemeente IJlst.

Kerkdiensten:

Rooster kerkdiensten

Laatste nieuws

In stilte samen lopen

maart 29th, 2021|0 Comments

Woensdagavond, 31 maart, 19.00 uur: Meditatieve stiltewandeling met Cor Nijkamp, Ludwine Andel en Dussie Hofstra.

Start op het pleintje voor de Mauritiuskerk. Iedereen is van harte uitgenodigd. We wandelen twee aan twee, op gepaste afstand. Her […]

1 april Witte Donderdag

maart 11th, 2021|0 Comments

Witte Donderdag

Brood en Wijn aan huis voor jong en oud!

Op Witte Donderdag kun je brood en wijn voor het Avondmaal aan huis bezorgd krijgen. De diakenen maken het klaar en kinderen van de Kinderviering brengen […]

24 jan

januari 22nd, 2021|0 Comments

Zondag 17 januari: Afscheid en bevestiging ambtsdragers
De liturgie voor deze dienst leest u hieronder