Protestantse Gemeente IJlst

Beste gemeenteleden en bezoekers,
Wij geloven dat God van je houdt, waar je ook vandaan komt en wat je verhaal ook is.
Onze gemeente wil een plek zijn waar je iets van die liefde kunt ervaren in ontmoetingen, in diverse activiteiten en in de zondagse kerkdiensten. En we proberen ook wat liefde naar buiten uit te stralen.
We vinden het belangrijk dat jij kunt komen zoals je bent.

Ons motto is:
Ontmoeting komt voor standpunt……. Vragen komt voor antwoorden

Je bent welkom!
Kerkbestuur Protestantse Gemeente IJlst.

Wil je een kerkdienst (digitaal) bijwonen? Kijk op het rooster hiernaast, of ga naar Kerkdienst Gemist.
Benieuwd naar de activiteiten die er worden georganiseerd? Kijk bij ‘Activiteiten“.

Fryslân foar Moldavië

Onder de tab ZWO vindt u alle informatie over dit projekt.  

 

PKN-Visienota “Van U is de toekomst”

Deze visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de PKN zich de komende jaren wil ontwikkelen.

Kerk, diaconie en belastingen.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen…

Lees
ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters

Lees 
ANBI-DOCUMENT

Diaconie

Kerkdiensten:

Rooster kerkdiensten

Laatste nieuws

22 oktober bijzonder diaconaal doel

september 28th, 2023|0 Comments

Bijzonder diaconaal doel van zondag 22-10-2023

MAF (Flying for life)

MAF vliegt voor meer dan 2000 kerken en hulporganisaties met 120 vliegtuigen wereldwijd.
Ze hebben een paar hoofdprojecten waaronder: zending en evangelisatie.
Voor mensen in afgelegen gebieden is de […]

1 november Actie voedselbank

september 28th, 2023|0 Comments

Inzameling goederen voedselbank van woensdag 1-11-2023 tot zondag 5-11-2023.

Elk jaar in november organiseren wij een inzamelactie voor de voedselbank in Sneek. Iedereen kan dan goederen doneren zoals bv lang houdbare etenswaren denk aan bonen in […]

26 oktober Meditatiegroep

september 19th, 2023|0 Comments

Meditatiegroep IJlst
Ook het komende seizoen gaan we in IJlst weer met een groep mediteren onder leiding van kleasterpastor en geestelijk begeleider Saskia Leene uit Sneek. We vinden het fijn als u of jij ook mee […]