Protestantse Gemeente IJlst

Beste gemeenteleden en bezoekers,
Hartelijk welkom op de site van de Protestantse Gemeente in IJlst.

Sinds 1830 wordt in onze Mauritiuskerk gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en gerouwd. Het is een plek waar u altijd welkom bent en waar veel mensen zich ook thuis voelen!

Kerk met een missie

De Protestantse Gemeente IJlst wil een open, gastvrije en oecumenisch georiënteerde kerkelijke gemeenschap zijn. De beelden van geloof, hoop en liefde staan boven op het orgel in de Mauritiuskerk. We proberen als gemeente daar ook naar te leven. We willen elkaar inspireren om in het licht van het evangelie van Christus onze weg te vinden. Die weg gaat naar binnen, naar het hart en ook weer naar buiten, de stad en de wereld in.

Levend vanuit Gods liefde willen we als Protestantse Gemeente IJlst met Woord en Daad hieraan uiting geven.

Met de informatie op deze site kunt u nader kennis maken met onze gemeente en we wensen u daarbij veel leesplezier.

Kerkbestuur Protestantse Gemeente IJlst.

Kerkdiensten:

Rooster kerkdiensten

Laatste nieuws

24 jan

januari 22nd, 2021|0 Comments

Zondag 17 januari: Afscheid en bevestiging ambtsdragers
De liturgie voor deze dienst leest u hieronder

10 jan

januari 8th, 2021|0 Comments

Zondag 3 januari
De liturgie voor deze dienst leest u hieronder

3 jan

januari 2nd, 2021|0 Comments

Zondag 3 januari
De liturgie voor deze dienst leest u hieronder