Protestantse Gemeente IJlst

Beste gemeenteleden en bezoekers,
Wij geloven dat God van je houdt, waar je ook vandaan komt en wat je verhaal ook is.
Onze gemeente wil een plek zijn waar je iets van die liefde kunt ervaren in ontmoetingen, in diverse activiteiten en in de zondagse kerkdiensten. En we proberen ook wat liefde naar buiten uit te stralen.
We vinden het belangrijk dat jij kunt komen zoals je bent.

Ons motto is:
Ontmoeting komt voor standpunt……. Vragen komt voor antwoorden

Je bent welkom!
Kerkbestuur Protestantse Gemeente IJlst.

Wil je een kerkdienst (digitaal) bijwonen? Kijk op het rooster hiernaast, of ga naar Kerkdienst Gemist.
Benieuwd naar de activiteiten die er worden georganiseerd? Kijk bij ‘Activiteiten“.


BOEKENMARKT

Archief

Het afgelopen jaar ben ik bezig om het archief van onze kerk in orde te brengen.  En daarbij kom ik van alles tegen: een kerkenraadsboek uit 1646, dikke doop- en trouwboeken (van zowel de voormalige gereformeerde als de hervormde kerk), notulenboeken van jeugdverenigingen en nog veel meer.  Het geeft een overzicht van de geschiedenis van de kerk in IJlst. Die geschiedenis is nog lang niet compleet.

Daarom onderstaande vraag. Hebt u nog stukken (notulen, verslagen, foto’s en al wat meer) in huis die betrekking hebben op de kerken en het kerkelijk leven in IJlst  en u doet er niets mee? Dan zou ik deze stukken graag van u ontvangen.

Ik ben iedere maandagmorgen in de Eehof aanwezig van 8.00 uur tot 12.00 uur.

Alvast bedankt, Harmke Vlieger

PKN-Visienota “Van U is de toekomst”

Deze visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de PKN zich de komende jaren wil ontwikkelen.

Kerk, diaconie en belastingen.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen…

Lees
ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters

Lees 
ANBI-DOCUMENT

Diaconie

Kerkdiensten:

Rooster kerkdiensten

Laatste nieuws

17 sept Brieven schrijven voor Amnesty

september 12th, 2022|0 Comments

Zaterdag 17 september a.s. kunnen er weer brieven geschreven worden voor gevangenen.
Dat het brief-schrijven erg zinvol is, blijkt uit berichten dat er met regelmaat mensen vrij gelaten worden en/of een betere behandeling krijgen.
Regeringen houden niet […]

Activiteiten september

augustus 29th, 2022|0 Comments

Zaterdag 3 september 2022: Mauritiuskerk geopend in het kader van Tsjerkepaad

Tijd: 13.15 – 17.00 uur

In de Eehof boekenmarkt; U kunt zoveel boeken meenemen als u wenst.

U kunt daarvoor een vrijwillige bijdrage geven ten bate van […]

Boekenmarkt

juli 16th, 2022|0 Comments