Witte Donderdag

Brood en Wijn aan huis voor jong en oud!

Op Witte Donderdag kun je brood en wijn voor het Avondmaal aan huis bezorgd krijgen. De diakenen maken het klaar en kinderen van de Kinderviering brengen het tasje met een heel klein flesje wijn en wat brood. Alles wordt heel voorzichtig klaargemaakt en ook heel voorzichtig door de kinderen bij u gebracht: aanbellen, neerzetten op de stoep, met afstand even een groet. Ze brengen het aan het eind van de middag bij u thuis. Dan zijn we weer even ook tastbaar gemeenschap, we geven elkaar iets, we zien elkaar even. En de predikant weet dan ook wie er thuis mee vieren.

Wilt u meedoen, geef u dan op bij diaken Nynke de Jong, Galamagracht 69, nynke.dejong@home.nl, tel. 06-12464297