Wat is het mooi om samen kerk te zijn! En tegelijk: kerk-zijn kunnen we alleen samen! We hebben uw/jouw steun nodig om ook in 2023 van waarde te kunnen zijn voor elkaar en voor de samenleving om ons heen.

Daarom doet onze gemeente mee met Actie Kerkbalans. In januari komen we bij u/je langs met het verzoek om financiële steun. Mogen we op u/je rekenen?