Zaterdag 19 november a.s. kunnen er weer brieven geschreven worden voor gevangenen.
Dat het brief-schrijven erg zinvol is, blijkt uit berichten dat er met regelmaat mensen vrij gelaten worden en/of een betere behandeling krijgen.
Regeringen houden niet van negatieve publiciteit en voelen de druk van de ondertekenaars.
U bent van harte uitgenodigd om mee te schrijven. Er zijn voorbeeld brieven (meestal in het Engels) die door Amnesty International in Amsterdam worden aangeleverd, er zijn pennen, er is briefpapier én koffie.
Zaterdag 19 november dus, van 10.00 – 11.30 uur in de Eehof, Eegracht 48 in IJlst.
Wees welkom!