Bijzonder diaconaal doel van 25-06-2023: Het vakantiebureau

Het vakantiebureau is specialist in senioren en zorgvakanties. Jaarlijks genieten 2.200 mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben van deze zorgvakanties. Zo’n 1400 vrijwilligers maken deze vakanties mogelijk, met uw donatie kunnen o.a. zaken als aangepaste vervoersmiddelen, recreatiemiddelen of excursies worden bekostigd.

Deze collecte bevelen we van harte bij u aan!

De diaconie.