Woensdag 30 november 20.00 uur

Nog een avond die gericht is op Engeland. De uitzonderlijk lange regeerperiode van Queen Elizabeth ( hoofd van de Anglicaanse kerk) en haar indrukwekkende staatsbegrafenis zijn uitgangspunt geweest om aandacht te besteden aan de rijkdom van de Anglicaanse liturgische en kerkmuzikale traditie.

Worship the LORD in the splendor of His holiness!

Een kennismaking met de rijkdom van de Anglicaanse liturgische en kerkmuzikale traditie.

Van de theoloog dichter Willem Barnard (1920-2010) is bekend dat hij een grote voorliefde had voor de Engelse liturgische traditie vanwege de schoonheid van die liturgie. Ongeveer veertig jaar geleden kwamen we in Nederland in aanraking met die traditie door de introductie van de Evensong. Tot op de dag van vandaag groeit de belangstelling voor deze vorm van avondgebed, waarbij koren een complete Anglicaanse liturgie zingen. Hier in het noorden kreeg deze traditie bekendheid door het Roder Jongenskoor, de Harlinger Ichtuscantorij en het Sneeker Martini Jongenskoor.

Deze muzikale en liturgische traditie wordt gekenmerkt door Beauty (schoonheid) en Holiness (heiligheid), de belangrijkste reden waarom de Evensong in Nederland zo geliefd is geworden. Het is een traditie waarin ook de gemeentezang tot op grote hoogte wordt getild door het bekende fenomeen van de ‘descant’. Een fraaie melodie die de (jongens-)sopranen bij het laatste couplet als bovenstem zingen en zo zelfs de gemeentezang tot een indrukwekkend kunstwerk verheffen. Recent kwamen velen door de begrafenis van koningin Elizabeth in aanraking met andere bijzondere aspecten van die oude en rijke traditie van de Anglicaanse kerk.

De lezing is bedoeld om nader kennis te maken met de Anglicaanse liturgische traditie in al z’n veelkleurigheid en (soms zelfs huiveringwekkende!) schoonheid. Het spreekt vanzelf dat dit gebeurt aan de hand van fraaie beeld- en geluidsvoorbeelden.

Jelle Rollema studeerde o.a. orgel en kerkmuziek aan het Conservatorium van Leeuwarden/Groningen en theologie aan de Noordelijke Hogeschool en de Universiteit van Utrecht. Op dit moment is hij werkzaam in de orgelbouw en organist van de Protestantse Gemeente Ingwert (Raerd/Dearsum/Jirnsum) en Reduzum c.a. en docent liturgie, rituelen en traditie bij de cursus Theologische Vorming te Sneek (www.tvg-sneek.nl).

 Ook voor deze avond van harte uitgenodigd!