Overzicht van activiteiten in de Eehof en/of in de kerkzaal in de maand december 2022

Woensdag 7 december 2022:

Bijeenkomst gebedskring
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Eehof

Woensdag 14 december 2022: Kerkcontactochtend
Thema: ‘Stille nacht, heilige nacht’
Met ds.Dussie Hofstra en organist Eelke Zijlstra
Ook als je niet in Nij Ylostins woont ben je welkom!
Aanvang 10.00 uur
Sluiting: 11.30 uur
Plaats: Nij Ylostins

Zaterdag 10 december 2022:

Write for Rights
Samen schrijven tegen onrecht op de internationale Dag van de rechten voor de Mens.
Brieven schrijven aan machthebbers in landen waar mensen oneerlijk behandeld worden
Voorbeeldbrieven zijn aanwezig en pennen en schrijfpapier en koffie
Tijd: tussen 10.00 en 12.00 uur
Plaats: museum Houtstad, Sneekerpad 14

Vrijdag 16 december 2022:

Avond van de Noordermannen
Alleen toegankelijk voor mannen
Tekst: Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen (Jozua 24:15)
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: It Podium, Sudergoweg 1c
Voor vragen kunt u bellen Marten Wiersma (tel.06-23163174)

Zondag 18 december 2022:

Kerstconcert door C.M.V. Concordia
In samenwerking met sopraan Melissa van Voorst
Aanvang 16.30 uur
Plaats: Mauritiuskerk

Zaterdag 24 december 2022: Kerstavonddienst in Mauritiuskerk
Medewerking: Pop- en musicalkoor Drylts
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds.D.E.Hofstra
Iedereen is van harte welkom!

Zondag 25 december 2022: Kerstmorgendienst in Mauritiuskerk
Met medewerking van Concordia
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds.D.E.Hofstra
Iedereen is van harte welkom!

Zaterdag 31 december 2022: oudjaarsavonddienst in Mauritiuskerk
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds.D.E.Hofstra
Iedereen is van harte welkom!

De ZWO is gestart met het Werelddiaconaatproject ‘Fryslân foar Moldavië’
Doel: Hulp aan kinderen en ouderen in Moldavië
Moldavië is het armste land van Europa
Giften kunnen gestort worden op rekeningnummer NL67 RABO 0326 1047 98 ten name van ZWO PGIJ, onder vermelding van: gift Moldavië

Te koop kerstkaarten of zendingserfkalender:
De kaarten kosten 6 euro
De kalender kost 9 euro
Te bestellen bij Irene Nijdam (tel.06-20310101) of Cobi van der Galiën (tel.532284)
Of per mail: irene.nijdam@planet.nl