Protestantse Gemeente IJlst, Financiën

filler-05

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Het grootste deel hiervan wordt opgebracht met de jaarlijkse Aktie Kerkbalans. Deze middelen worden ingezet voor het werk van de dominee en kerkelijk werker, het jeugdwerk, lezingen, cursussen en dergelijke. Uiteraard is er ook veel geld nodig voor het onderhoud van de Mauritiuskerk, Eehof en pastorie. Tot slot zijn er natuurlijk de ondersteunende activiteiten van onze kosters en organisten die onmisbaar zijn voor het goed laten functioneren van de erediensten.

Het beheer van de gebouwen en de financiële middelen is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters. Ook het toezicht en onderhoud hiervan is de verantwoordelijkheid van het college dat bestaat uit 2 ouderling-kerkrentmeesters en 2 kerkrentmeesters.