Protestantse Gemeente IJlst, Beleidsplan Diaconie

Beleidsplan Diaconie 2021 – 2025

Visie en missie.

‘Diaconie’ komt van het Griekse woord diaconia. Het betekent dienen. Vanouds heeft de diaconie dat als één van haar belangrijkste taken gezien. Van die taak is door de komst van gemeentelijke en landelijke ondersteuningsregels weinig overgebleven. Dat neemt niet weg, dat toch geprobeerd wordt invulling te geven aan het dienen van je naaste waar ook ter wereld. Dit ‘dienen’ wordt vooral uitgevoerd door de ZWO.

De diaconie wil mensen stimuleren om te werken aan een ideale samenleving, waarbij ieder mens tot zijn of haar recht komt. De opzet daarvan is, dat mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen.

Het volledige beleidsplan lezen? Klik hier.