Protestantse Gemeente IJlst, Beleidsplan Diaconie

Beleidsplan Diaconie 2016 – 2020

Visie en missie

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diaconia. Het betekent dienen. Dit heeft de kerk altijd al als een van haar belangrijkste taken gezien, het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld.

We dromen van en streven naar een ideale samenleving……
waarbij ieder mens tot zijn of haar recht komt
waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen
waar verdraagzaamheid en vrede heerst tussen alle mensen, hoe verschillend ook.
waar alles wordt gedaan om mensen die van het rechte pad afdwalen, weer op het goede spoor te krijgen en een nieuwe start kunnen maken.
waar ons handelen als mensen de aarde en al wat erop leeft geen onomkeerbare schade berokkent.

Het volledige beleidsplan lezen? Klik hier.