Protestantse Gemeente IJlst, Bij de kerkdienst

Iedere zondagmorgen welkom!

Elke zondagmorgen is er om 9.30 uur een kerkdienst in de Mauritiuskerk aan de Eegracht 48.
De tweede zondag van de maand vieren we de Second Sunday en beginnen dan om 10.00 uur met koffie en om 10.30 uur de dienst met een wat losser karakter. U bent van harte uitgenodigd!

N.B.
Kerkdiensten kunnen ook gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl.

Bestuur Protestantse Gemeente IJlst

 

Bijbel & liedboek

Tijdens de kerkdienst wordt er altijd uit de bijbel gelezen. Deze bijbel lezingen volgen het leesrooster van de Raad van Kerken Nederland. De kindernevendienst volgt ook dit rooster. Daarnaast wordt er gezongen uit het liedboek en andere bundels. Alle lezingen en liederen worden op een beamerscherm getoond. Uiteraard zijn in de kerk ook liedboeken en bijbels aanwezig.

Avondmaal

Zes maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd, onder meer op Witte Donderdag.
De vieringen hebben een open karakter waarbij ook kinderen met hun ouders welkom zijn, in de kring of lopend.
Ook in het wooncentrum Ny-Ylostins wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Op verzoek ook bij gemeenteleden aan huis.

Dopen

In overleg met de predikant is er in de morgendienst gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop voor kinderen van zowel belijdende leden als voor doopleden. Ouders kunnen zich aanmelden voor het maken van een afspraak voor een doopbezoek. In de periode tussen de doopaangifte en doopbediening wordt een doopgesprek gehouden bij de doopouder(s) thuis. Hierin worden het motief om de doop te vragen, de inhoud van het doopformulier en de gang van zaken tijdens de doopbediening besproken. Tevens wordt het praktische verloop van de dienst doorgenomen.

Bloemen

Er staan altijd verse bloemen in de kerk. Na afloop van de dienst gaan de bloemen als groet en/of teken van medeleven naar één van de gemeenteleden. Het Bloemencomité verzorgt elke zondag de bloemen in de kerk.

Collecte

In de kerk wordt altijd gecollecteerd voor diaconale of andere kerkelijke doelen. Naast gewoon geld, kan er ook gebruik gemaakt worden van collectemunten. De munten zijn verkrijgbaar in veelvoud van 25 stuks à € 1,00 per munt en uitsluitend te bestellen door overmaking van het bedrag naar rekening nr. NL 54 RABO 03261 30 640 t.n.v. Protestantse Gemeente IJlst.

Vervoer

Mensen die vervoer nodig hebben om naar de kerk te gaan en met niemand uit de omgeving mee kunnen rijden, kunnen contact opnemen met scriba@pg-ijlst.nl