Collecten

In de gezamenlijke online diensten vanuit de Mauritiuskerk is/wordt
t.e.m. de dienst van 31 mei a.s. voor noodhulp van het Rode Kruis
gecollecteerd.  Deze collectes brengen naar schatting rond de € 3.000,00 op.
Inmiddels is € 2.000,00 aan het Rode Kruis overgemaakt. Het Rode
Kruis heeft schriftelijk haar dank uitgesproken voor deze gift (en).

De collectes in de maand juni.

De aan de online diensten deelnemende diaconieën hebben besloten in
de maand juni te collecteren voor het lokale werk van de diaconieën,
zoals b.v. de giften aan de voedselbank, het welzijnswerk ouderen
en andere lokale doelen. Tot nu toe is er amper collectegeld binnen-
gekomen en daardoor komen de geastelde diaconale doelen in gevaar.
De collecte-opbrengst in de maand juni wordt verdeeld onder
de deelnemende diaconieën. De collecte voor de diaconieën wordt van
harte bij u aanbevolen. Er kan worden gestort op rekeningnummer
NL48 RABO0326104267 t.n.v van het college van diakenen te IJlst.

 

Overzicht volgers Kerk-TV.

Datum                              Dienst gevolgd              Later opname bekeken.

26 april                               236                                          110

3 mei                                 208                                           110

10 mei                                210                                              96

17 mei                                220                                              76

21 mei                                144                                              59

24 mei                                208                                              39

U ziet dat via de online diensten een vrij constante groep kijkers wordt

bereikt. Gezien dat feit prijst de diaconie zich gelukkig dat het besluit

kon worden genomen om de apparatuur voor de uitzending van de

diensten aan te schaffen. Meer dan 1600 kijkers konden in de periode

26/4 t.e.m. 24/5 de diensten volgen.