College van Diakenen

 

DIACONAAT

Centraal thema van het diaconale werk is ‘omzien naar elkaar’. Dat kan lokaal, landelijk en mondiaal zijn. Hierbij moet wel worden aangetekend, dat met name de mondiale uitvoering wordt gedaan door de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).  Het eventueel verlenen van hulp is gericht op gelijkwaardigheid, solidariteit en behoud van zelfstandigheid. Indien mogelijk wordt een structurele oplossing en ontwikkelen van toekomstperspectief bevorderd.

DIAKENEN TIJDENS DE KERKDIENST

In de zondagse erediensten dragen de diakenen zorg voor de collecten en, samen met de voorganger, het bedienen van het Heilig Avondmaal. Deze taken worden ook vervuld tijdens de diensten in wooncentrum Ny Ylostins.

Het behoort tot de mogelijkheid om thuis het Heilig Avondmaal mee te vieren. Het ‘thuisvieren’ is bedoeld voor situaties waarin kerkgang niet mogelijk of moeilijk is.  Daartoe kan een afspraak worden gemaakt. Een diakenen viert deze ‘thuisviering’ dan met u mee.

De diakenen worden in deze werkzaamheden bijgestaan door een aantal vrijwilligers. Zij fungeren als hulpdiaken.