Geacht gemeentelid

De ZWO-commissie wil zich de komende 3 jaren inzetten voor Moldavië. Dit Werelddiaconaat project wordt door veel andere Friese kerken ondersteund. We bevelen dit project van harte bij u aan en hopen dat u ons wilt steunen.

Moldavië is het armste land van Europa. Er wonen ca. 3,5 miljoen mensen en het is bijna net zo groot als België. Het ligt tussen Roemenië en Oekraïne.

Door de slechte economische omstandigheden zijn er  te weinig banen, waardoor de werkloosheid hoog is. Een groot deel van de beroepsbevolking werkt daarom in het buitenland.

Gevolg is dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven in Moldavië, zonder de zorg en aandacht die ze nodig hebben. Kerk in Actie heeft voor deze kinderen en ouderen in Moldavië 4 lokale projecten opgezet. Voor meer informatie zie deze flyer.

U kunt uw gift overmaken op het bankrekeningnummer van de ZWO: NL 67 RABO 0326 1047 98 t.n.v. Protestantse Gemeente IJlst.

Dit project valt onder de ANBI van onze diaconie.

Onderstaand magazine vertelt u alles over dit projekt.