Gered Gereedschap

De vrijwilligers van Gered Gereedschap in Wolvega maakten in 2020 maar liefst 29 bestellingen
gereedschap klaar om naar projecten in ontwikkelingslanden te sturen. Alles samen gaat het om 4653 kilo gereedschap. Wolvega is een van de vijfentwintig werkplaatsen van Gered Gereedschap Nederland.
Naar Kameroen, Uganda, Malawi en Tanzania zijn diverse materialen verzonden, zoals veel naaimachines en materiaal voor de beroepen van  metselaars, metaalbewerkers, automonteurs en timmerlieden. Ook wordt energie gestoken in diverse opleidingen voor mannen en vrouwen in ontwikkelingslanden.

Ook de diaconie van de Protestantse Gemeente in IJlst steunt dit project met het inzamelen van het afgedankt gereedschap in IJlst, Sneek e.o.. Lees hier hoe wij daaraan meewerken.