Kerkdiensten Mauritiuskerk

Rooster Kerkdiensten en collectes

Hier vindt u het jaaroverzicht voor 2021 van kerkdiensten en collectes.

 

Gedurende de corona crisis kunt u de kerkdiensten volgen of later terugkijken of -luisteren via de volgende media: Kerkdienst Gemist of Kerkomroep. 

Kerkomroep                 Beluisteren

Kerkdienst Gemist       Bekijken

Liturgie bij de onlinediensten

28 februari 

De dienst begint om 9.30 uur. Voorgangers: Pastor L. Andel-van Hoeven, Gaastmeer en ds. D.E. Hofstra
1e collecte: Kerk
2e collecte: Jeugdwerk

De liturgie voor deze dienst leest u hieronder

     liturgie 28 februari

21 februari 

De dienst begint om 9.30 uur. Voorganger is ds. D.E. Hofstra
1e collecte: 40-dagen collecte
2e collecte: Diakonie

De liturgie voor deze dienst leest u hieronder

     liturgie 21 februari

17 februari Aswoensdag

De dienst begint om 19.30 uur. Voorganger is ds. D.E. Hofstra
1e collecte: Diakonie
2e collecte: Kerk

De liturgie voor deze dienst leest u hieronder

     liturgie 17 februari

14 februari Second Sunday

De dienst begint om 10.30 uur. Voorganger is ds. D.E. Hofstra, IJlst en pastor L. Andel-van Hoeven, Gaastmeer
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoudsfonds

De liturgie voor deze dienst leest u hieronder

     liturgie 14 februari

 

7 februari
De dienst begint om 09.30 uur. Voorganger is ds. J. Miedema, Leeuwarden
1e collecte: Werelddiakonaat
2e collecte: Diaconie

De liturgie voor deze dienst leest u hieronder

     liturgie 7 februari