De oude kerk

Toen de eerste bewoners hun houten onderkomens bouwden, lag IJlst zo’n zeven meter hoger dan tegenwoordig. De plaats lag op een veenrug in het landschap. Ook de oude kerk (zie afbeelding hiernaast) werd net als de sterkte ‘Ylostins’ op die hoogte gebouwd. De kerk en de Ylostins waren gebouwen van steen.

Door ontwatering in de zeventiende een achttiende eeuw, vanwege turfafgravingen rond IJlst, zakte de stad. De woningen zakten mee. Maar de veel zwaardere kerk en Ylostins raakten door die verzakkingen zo beschadigd dat ze eind achttiende eeuw werden afgebroken. De kloostermoppen van de kerk vinden we terug in veel huizen langs de Galamagracht…..

 

 

Nieuwsgierig naar het hele verhaal, voor ons opgetekend door dhr. J. Tabak? Lees hier verder!

 

Impressie Mauritiuskerk IJlst

[layerslider id=”1″]