Mauritiuskerk

De Mauritiuskerk is niet de oudste kerk van IJlst. Dat was de Rooms-Katholieke kerk die werd gebouwd bij het in ongeveer 1387 gestichte St. Maria-Klooster, eigendom van de orde der Karmelieten. Deze kerk stond op de plek waar nu de begraafplaats is. Op de voormalige stadskoemarkt aan de Eegracht werd de huidige Mauritiuskerk gebouwd door meester- timmerman Simon Hendriks Broersma uit IJlst, naar een ontwerp van J. Ankringa uit Sneek. In 1830 werd de kerk eigendom van de Hervormde Gemeente en de toren van de burgerlijke gemeente; daarom ook wel “Stadstoren” in de volksmond. Het was een zogenaamde één beukige kerk en werd in 1868 vergroot met een dwarsbeuk aan de zuidzijde, het “neie ein”.
In het liturgisch centrum van de kerk vinden we een 17e eeuws doophek met een kansel uit 1672 terug van de voormalige Rooms-Katholieke kerk. Op de trappaal van de preekstoel is de heraldische leeuw met het wapen van IJlst aangebracht. Naast de preekstoel hangt het “ponkje boerd”, waaraan 4 collecte zakjes, met het opschrift “Gedenckt den armen 1647”. Naast de zijingang is het predikantenbord uit ca. 1875 geplaatst. Hierop een open geslagen bijbel met het opschrift “Gedenk uwen voorgangeren die U het Woord Gods gesproken hebben. Hebr. 13 vs 7a”. Alle predikanten die de Hervormde Gemeente IJlst en daarna de Protestantse Gemeente IJlst hebben gediend, staan hierop vermeld.[/fusion_text]

Impressie Mauritiuskerk IJlst

Slide background

Protestantse Gemeente IJlst

De Mauritiuskerk

Slide background
Slide background
Slide background