Protestantse Gemeente IJlst, Pastoraat

Pastoraat

Pastoraat is aandacht hebben voor elkaar vanuit het besef dat God aandacht heeft voor ons allemaal.
Als het goed is gebeurt het meeste pastoraat door gemeenteleden onderling. Toch zijn er ook een aantal mensen die wat meer aan ‘georganiseerd’ pastoraat doen: predikant, ouderlingen en pastorale medewerkers. In de Pastorale Raad ontmoeten ze elkaar om elkaar te ondersteunen. De Pastorale Raad wordt ook weer gedragen door een grote groep ‘Omtinkers’, dat zijn mensen uit alle straten van onze stad die doorgeven of er bijzonderheden zijn. Daarnaast is er het Kerkelijk Bezoekwerk dat zich vooral richt op het bezoeken van ouderen. Vroeger werd iedereen automatisch bezocht. Tegenwoordig gaan we uit van mondige mensen en verwachten we dat u ons een seintje geeft als we iets voor u kunnen betekenen.
Is er iets – iets vrolijks, verdrietigs of anderszins – waar u/jij wilt dat de kerk meeleeft, laat het ons weten!
Bel of mail de dominee.

Trouwen

Als mensen gaan trouwen organiseren ze een mooi feest. Familie en vrienden worden uitgenodigd. In de kerk kun je op een andere manier stilstaan bij dit bijzondere moment in je leven. De kerk biedt de ruimte om jullie keuze voor elkaar bij God neer te leggen. In de kerk kun je een zegen vragen voor het leven dat komen gaat met goede en kwade dagen, ziekte en gezondheid.
Neem voor een huwelijksbevestiging in de kerk contact op met de predikant. Voorafgaand zijn er enkele gesprekken. Om te voorkomen dat trouwen op de gewenste datum niet meer mogelijk is, is het belangrijk om tijdig contact op te nemen.

Dopen

De geboorte van een kind is een indrukwekkende en ingrijpende gebeurtenis. In de Protestantse Gemeente IJlst bestaat de mogelijkheid je pasgeboren baby te laten dopen. Bij de doop wordt de dopeling besprenkeld met water. Het is een teken van Gods liefde en trouw – nog voordat jij kunt spreken, heeft God zijn liefde al toegezegd. Doop betekent ook: vanaf nu hoor je erbij, je bent kind van je ouders, maar je hoort ook bij God en bij de gemeenschap van de kerk.
Per jaar worden enkele doop data vastgesteld. De doop gebeurt altijd tijdens een feestelijke kerkdienst op zondag. Daarbij zijn familie en vrienden van harte welkom. Aan de doop gaan enkele ontmoetingen met de dominee vooraf. Neem voor meer informatie contact op met de predikant.

Rouwen

De kerk is er ook in dagen van rouw. Er kan vanuit de kerk begraven worden. Er is een samenkomst, waarbij het leven van de dode wordt herdacht. Er klinken ook woorden van hoop en troost uit de bijbel. De dood heeft niet het laatste woord: we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin, van leven na dit leven.
Neem bij overlijden van een dierbare contact op met de predikant. Een dienst ter nagedachtenis van de overledene wordt in overleg met één van de pastores samengesteld. Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar (eind november) worden de overledenen herdacht. De nabestaanden worden voor deze gedachtenisdienst uitgenodigd.

 

Voor de kosten van deze activiteiten: Zie ‘Vergoedingsregeling‘,

Zie de pagina “Predikant” voor de contactgegevens.