Ook dit jaar willen wij graag weer de vastenactie onder uw aandacht brengen. Vasten tijdens de 40dagentijd is een bewuste ‘wandeling’ naar Pasen toe, waarmee we, in navolging van Jezus, omkijken naar elkaar. Jezus laat ons concreet zien hoe dat kan in Mattheüs 25 waar hij vertelt over de werken van barmhartigheid :

“Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken, Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij, Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” En Hij zegt erbij: “Wat jullie voor hen doen, doe je ook voor Mij`.

Door mee te doen met onze vastenactie kunt u bijdragen aan de steun voor uw naaste ver weg en uw naaste dichtbij.  Dit jaar willen wij graag, via kerk in Actie, ver weg, de Jongeren in de achterstandswijk in Beiroet helpen en via Stichting ‘de Schuilplaats’ onze naaste dichtbij, in Sneek.

Meer weten? Klik hier.