Protestantse Gemeente IJlst, Wijkindeling

Ds. Dussie Hofstra

Tel. 0515-531292
Wijk 1
Pastoraal medewerkers
Hannie van der Kooij
(Croleskwartier, Lantingawerf,
De Koffe, ‘t Zouw, Iendrachtswei, De Smak.
De Tsjalk,de Pream, De Skute)
Wijk 2
Pastoraal medewerkers
Tineke Rijpma
(De Dassenboarch, Feanranne, Fjurslach,
Sneekerpad, Sudergowei, Westergoleane,
Kling, Jagersherne, Sânhorst, Kearnstien,
Terpen)
Wijk3
Pastoraal medewerkers
Caty Venema
(Eegracht, Galamagracht, Ruterpolderwei,
Frisiaplein, Uilenburg, Popmawal,
Zevenpelsen, Geeuwkade)
Wijk 4
Pastoraal medewerkers
Henny Poelstra
(Stadslaan, Rinnert Anemastraat,
Wilheminastraat, Mientlân, Julianastraat,
Bernhardstraat, De Finne, Roodhemsterwei,
Trompmoledyk, Rogmolewei,
Oranje Nassaulaan)
Wijk 5
Pastoraal medewerker
Jacoba Dijkstra
(J. Hoomansstraat, Bockamastraat, Buséstraat,
W.M. Oppedijkstraat, Hendrik Huizingastraat
J. Nooitgedagtstraat)
Wijk 6
Pastoraal medewerkers
Pytsje Noordenbosch
Matty Joustra (voor adressen buiten IJlst)
(Izeren Helling, Eekemawal, Holtropweg,
Harinxmaweg, Ylostinslaan, S, Sjaerdemalaan,
Zuidwesthoekweg)
Wijk 7 Nij Ylostins
Pastoraal medewerkers
Neely Tjoelker
Anneke Hondema,